สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
 
 
 
 
 
 
     
     
ชื่อผู้ใช้งาน ::
เข้าสู่ระบบ ::
   
     
 
 
นายณัฐพล ดำรงเชื้อ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โทร.044-815120 ที่ตั้ง 167 หมู่2 ถนนชัยภูมิ-ตาดโดน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  <Admin>