ระบบรับเข้า มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ประจำปีการศึกษา 2561
 
 
 
 
สมัครเข้าศึกษาต่อ
 
         1. สมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 
         2. สมัครเข้าศึกษาต่อ รอบเพิ่มเติม
 
 
รายงานตัวเข้าศึกษา
 
         1. รายงานตัวรอบ 3 การรับตรงร่วมกัน
(รายงานตัววันที่ 18 มิ.ย. 2561)
 
         2. รายงานตัวรอบ 5 (TCAS 3.5) การรับตรงอิสระ
(รายงานตัววันที่ 19 มิ.ย. 2561)
 
         3. รายงานตัวรอบเพิ่มเติม
(รายงานตัววันที่ 19 มิ.ย. 2561)
 
 
 
 
 
 
 
 
เข้าสู่เว็บไซต์