มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559

สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 25 ธันวาคม 2559

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2560


เมื่อบัณฑิตกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำแล้ว จึงจะสามารถดูกำหนดการจองชุดครุยฯ และภาพถ่ายบัณฑิต พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรได้