แผนที่มหาวิทยาลัย

 

ข้อมูลการติดต่อ

งานบริการการศึกษา กองกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
167 หมู่ 2 ตำบลนาฝาย
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ ,โทรสาร
โทรศัพท์. 044-815111 ต่อ 1101 ,1107 ,1066
โทรสาร.   044-815121
regis.cpru.ac.th ,  cpru.ac.th

โซเชียลเน็ตเวิร์ค