ระบบค้นหาข้อมูลการเข้าร่วมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559
   
บุคคลที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้
สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 25 ธันวาคม 2559

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
หากข้อมูลไม่ครบถ้วน สอบถามได้ที่ 044815111 ต่อ 102,107