สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
 
 
 
 
 
 
     
     
ชื่อผู้ใช้งาน ::
เข้าสู่ระบบ ::
   
     
 
 
นายณัฐพล ดำรงเชื้อ
หัวหน้างานบริการการศึกษา
 
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โทร.044-815111 ต่อ 102 หรือ 107 Fax.044-815121 , 167 หมู่2 ถนนชัยภูมิ-ตาดโดน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  <Admin>